Ratownik Wodny MSW

Terminy zajęć:

04.03:  19.00 – 20.45 ( basen CKS): Zadania: egzamin wstepny, skoki, pływanie ratownicze i sportowe.

11.03:  19.00 – 20.45 ( basen CKS)Zadania:  holowanie, ABC, nurkowanie, chwyty.


19.03; 10.00 – 12.00 (przystań Szczecińskie WOPR ul. Heyki nad kanałem Zielonym) wykład: Motorowodniactwo, topografia, sprzęt.


25.03:  17.00 – 18.45 ( CKS sala 214): Zadania: Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne+Organizacja ratownictwa wodnego w pozostałych systemach+Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym +Procedury ratownictwa wodnego.


25.03:  19.00 – 20.45 ( basen CKS) Zadania: IAR w sprzęcie i bez, doskonalenie poznanych elementów

22.04:  19.00 – 20.45 ( basen CKS) Zadania: Podstawy nurkowanie w sprzęcie „akwalung”


29.04:  17.00 – 18.45 ( CKS sala 214) Zadania: Organizacja pracy ratowników +Hydrologia i meteorologia +Dokumentacja kąpieliska+ egzamin teoretyczny (30 pytań)


29.04:  19.00 – 20.45 ( basen CKS) Zadania: egzamin na pływalni wg Karty Zaliczeń MSW


10.05:  11.00 – 19.00  (kąpielisko Dziewoklicz lub Dąbie): Zadania: Tor BL- ILS + Kołowrót + Rzuty ( koło i rzutka) + egzamin na wodach otwartych

Termin złożenia ślubowania najprawdopodobniej w dniu Święta Ratownika Wodnego – Baza WOPR ul. Heyki w Szczecinie.

 


Warunki wstępne:

 1. ukończone 17 lat w dniu 10.05.2017
 2. aktywny udział we wszystkich zajęciach
 3. wniesienie opłaty za egzamin i wydanie Zaświadczenia Ratownik Wodny MSW w wysokości 150 zł na konto Szczecińskie WOPR do dnia 22.04.2017.
 4. NR Konta: 75 1140 2004 0000 3802 7673 2637 z dopiskiem „CKS – MSW – Jan Kowalski”
 5. zaliczenie na pierwszych zajęciach następujących prób w basenie:
  • 300 m stylem dowolnym w czasie poniżej 5 min;
  • nurkowanie w dal na odległość 15 metrów;
  • przepłynięcie 50 metrów z głową na lustrem wody w czasie 1 min. 15 sek poprzedzone 10 pompkami lub 15 przysiadami.

Najnowsze artykuły